Služby

Jsme držiteli oprávnění k provádění technických prohlídek pro kategorie vozidel:

  • M1 – osobní automobily do 9 osob
  • N1 – nákladní automobily o celkové hmotnosti do 3,5t
  • L – motocykly
  • O1 – přívěs o celkové hmotnosti do 750 kg
  • O2 – přívěs o celkové hmotnosti od 750 kg do 3,5t

Pravidelná technická prohlídka

Provozovatel vozidla je povinen přistavit vozidlo k pravidelné technické prohlídce dle zákonač. 56/2001 Sb. STK provede tuto prohlídku, vypracuje protokol o technické prohlídce, vyznačí datum platnosti technické způsobilosti do technického průkazu vozidla a vylepí kontrolní nálepku na registrační značku (dříve SPZ) vozidla. Provádí se v plném rozsahu, součástí této prohlídky je i evidenční kontrola vozidla, která platí 30 kalendářních dní ode dne provedení.

Evidenční kontrola

Je kontrola všech identifikačních znaků vozidla zapsaných v technickém průkazu a porovnání se skutečným stavem na vozidle. Protokol o evidenční kontrole vystavený STK je nutný při přihlášení vozidla do registru vozidel (při koupi zánovního vozu, nebo změně provozovatele vozidla) a při změně identifikačních znaků. Platnost evidenční kontroly je 30 kalendářních dní.

Technická kontrola na žádost zákazníka

Je technickou prohlídkou provedenou v plném, nebo částečném rozsahu podle požadavků zákazníka. Při této technické prohlídce se vozidlu nepřiděluje kontrolní nálepka a neprovádí se zápis o výsledku technické prohlídky do technického průkazu vozidla.

Opakovaná technická prohlídka

Provádí se pokud na vozidle při pravidelné technické prohlídce byla zjištěna vážná, nebo nebezpečná závada. Do 30 kalendářních dnů od pravidelné technické prohlídky se provede v rozsahu částečném, omezeném na kontrolu ústrojí, na kterém se závada vyskytla. Po uplynutí více jak 30 dnů se provádí opakovaná technická prohlídka v plném rozsahu.

Technická prohlídka před registrací vozidla

Týká se především dovezených vozidel ze zahraničí, která nebyla dosud registrovaná v ČR. Provádí se v plném rozsahu. STK provede celkovou technickou kontrolu a kontrolu všech dokladů a vypracuje protokol o technické prohlídce před registrací vozidla a výpis technických údajů, potřebný pro schválení dovezeného vozidla na příslušném úřadě odboru dopravy s rozšířenou působností.

Technická prohlídka před chválením technické způsobilosti vozidla

Týká se především přestavby vozidel, stavby vozidel a vozidel dovezených ze zahraničí mimo EU. STK provede celkovou technickou kontrolu a kontrolu všech dokladů a vypracuje protokol o technické prohlídce před schválením technické způsobilosti vozidla a výpis technických údajů, potřebný pro schválení dovezeného vozidla na příslušném úřadě odboru dopravy s rozšířenou působností.

Podrobnější informace pro zákazníky

Podle zákona č. 56/2001 Sb.,

zákona 226/2006/ Sb. a pozdějších platných předpisů.